Privacy Policy

1. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door Chase Development alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij bestelling van productinformatie, een beschikbaarheidsnavraag, of een bestelling van een van onze producten. Alle in dit kader benodigde persoonsgerelateerde data worden uitsluitend ter waarborging van de eigen zakelijke belangen ten aanzien van advisering en begeleiding van onze cliënten en geïnteresseerden of ten behoeve van contractsluiting ingewonnen, verwerkt en benut. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet­commerciële doeleinden, doorgegeven.

Voor domeinregistraties geven wij bepaalde persoonsgerelateerde data door aan het Chase Development computercentrum, de registrators en de registratie­instanties. Deze data worden in de databases van de registratie­instanties vastgelegd en zijn bedoeld voor publicatie in de door een ieder oproepbare Whois­databases. In bepaalde sectoren van haar dienstenaanbod zet Chase Development zogeheten session cookies in, om deze diensten voor de duur van uw bezoek individuelere beschikbaar te kunnen stellen. Dit zijn kleine codes, die onze webserver naar uw computer kan zenden en buiten onze webpagina’s verder geen betekenis hebben. U kunt uw browser zo instellen dat deze u over de plaatsing van cookies informeert. Op die manier wordt het gebruik van cookies voor u transparant gemaakt.

2. Veiligheid

Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang en misbruik zijn door ons omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.

Laatst bijgewerkt op 04-04-2016.